Hebben uw werknemers veel last van stress, pijnklachten in de rug, nemen ze zelf te weinig pauze of hebben ze lichamelijke ongemakken? Dan bent u bij ons aan het goede adres!

Wat is er nu fijner dan dat u uw werknemers een stoelmassage aanbied, dit kan in korte tijd en zorgt voor veel ontspanning en erna meer productiviteit op de werkvloer. De werknemers komen even tot rust en kunnen daarna met een uitgerust hoofd en lichaam weer volop aan de slag!

De stoelmassages voor uw personeel zijn fiscaal aftrekbaar, dus waar wacht u nog op?

office-620823_960_720

Informatie Aftrekbaarheid kosten stoelmassage voor bedrijven

Stoelmassage fiscaal aftrekbaar

Stoelmassage geldt als ‘vrije verstrekking’ Arbo. Om dit te laten gelden is een aantal voorwaarden opgesteld. Ieder bedrijf kan aan deze voorwaarden voldoen. Vanuit de Arbo is dit een belangrijke erkenning voor de effectiviteit van massagebehandeling in het kader van gezondheidsbevordering op de werkvloer

Voldoet u aan de voorwaarden dan is stoelmassage fiscaal volledig aftrekbaar als bedrijfskosten en kan dus worden meegenomen in de opgave loonbelasting én omzetbelasting van uw bedrijf. Bovendien is het prettig om te weten dat er voor uw werknemers geen bijtelling is van ‘loon in natura’. U heeft dus beiden voordeel.

Het is mogelijk dat een werkgever een ARBO-plan opstelt waarvan de stoelmassage in redelijkheid deel uitmaakt met het oog op het verkleinen van de kans dat werknemers beroepsziekten krijgen als stress, burn-out en RSI. Een ARBO-plan is overigens meer dan het de werknemer alleen maar de gelegenheid bieden van stoelmassage. Voorop staan het door de werkgever zorgen voor een goede werkplek, het geven van goede voorlichting over de noodzaak van het voorkomen van beroepsziekten en het aan de werknemer bieden van voldoende rustmogelijkheden. Uit een dergelijk plan kan logischerwijs voortvloeien dat bij bepaalde werknemers vanwege hun werk stoelmassage nodig, althans gewenst is. Ten opzichte van die werknemers heeft de werkgever vervolgens in feite een arbeidsrechtelijke verplichting tot het verstrekken van stoelmassage. Hieraan is inherent dat de stoelmassage in de werktijd plaatsvindt en dat geen eigen bijdrage van de werknemer wordt gevraagd (overeenkomstig artikel 44 van de Arbeidsomstandighedenwet 1998).

Arbo verstrekkingen

Onder verstrekkingen of vergoedingen die niet als beloningsvoordeel worden ervaren vallen onder meer vergoedingen of verstrekkingen die samenhangen met verplichtingen van de werkgever op grond van de Arbeidsomstandighedenwet zonder dat de werknemer hierdoor een aanmerkelijke privé besparing geniet. Een stoelmassage is onder de volgende voorwaarden een vrije verstrekking:

◾U heeft als werkgever een arbo-plan
◾De stoelmassage maakt in redelijkheid deel uit van dat arbo-plan
◾De stoelmassage vindt tijdens werktijd plaats
◾De werknemer is geen eigen bijdrage verschuldigd
◾Er is geen sprake van een aanmerkelijke privé-besparing voor de werknemer

Neemt contact met ons ons voor een gratis stoelmassage op locatie en/of een vrijblijvende offerte.

Bewaren

Bewaren

Bewaren